Daily Archives 11 maja 2015

PILNOWANIE PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Samokształcenie jest złożoną działalnością umysłową polegającą na aktywnym zdobywaniu wiadomości i umiejętności. Istotnym warunkiem powodzenia w pracy samokształceniowej jest należyta jej organizacja i realne planowanie.

Czytaj Dalej