Daily Archives 20 maja 2015

ROLA MOTYWACJI W SAMOKSZTAŁCENIU

Omówione w poprzednim rozdziale cele samokształcenia informowały o wartościach, które samoucy zamierzają osiągnąć dzięki samokształceniu. Natomiast poznanie przyczyn podejmowania przez samouków pracy samokształceniowej wymaga przeanalizowania motywacyjnych podstaw tego procesu.

Czytaj Dalej