Monthly Archives Lipiec 2015

Czym jest ISBN?

ISBN 83-02-00758-7 jest to międzynarodowy znormalizowany numer następującej książki: Stanisław Karaś: Samokształcenie iv zawodzie. Warszawa 1980, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Poszczególne liczby oznaczają:

Czytaj Dalej

SPOSOBY OSIĄGANIA I DOBÓR ŹRÓDEŁ

Źródło wiedzy w samokształceniu to inaczej źródło informacji przydatne do realizacji celu, jaki zamierzamy osiągnąć drogą samokształcenia. Źródłem informacji (wiedzy) w samokształceniu może być sama rzeczywistość, albo komunikaty o niej, przekazywane za pośrednictwem różnych mediów”4I, a więc książek, czasopism, radia, telewizji, filmów popularnonaukowych i fachowych. Do źródeł samokształcenia zaliczamy także wykłady, prelekcje, dyskusje w gronie fachowców, pokazy, wystawy i inne, takie jak turystyka, wycieczki dydaktyczne, mikrofilmy, odbitki kserograficzne i programy komputerowe.

Czytaj Dalej

W jaki sposób można wsponóc swoją pamięć?

– Znacznie lepiej zapamiętasz to, co wybiega poza normę, co się wyróżnia, nie pasuje do kontekstu. Informacje, które poruszają uczuciowo, są dziwne lub wyróżniają się w jakiś inny sposób, łatwo zapadają w pamięć.

Czytaj Dalej

TEATR I FILM

Ważne źródło samokształcenia, zwłaszcza w dziedzinie kultury i sztuki oraz estetyki może stanowić teatr. Wśród rodzajów' teatru wyróżnia się m.in. operę, teatr dramatyczny, teatr komediowy, halet. Można też teatr podzielić według innego kryterium, na: teatr żywy, teatr telewizyjny i teatr radiowy.

Czytaj Dalej

PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNOŚCI 1 BŁĘDÓW W SAMOKSZTAŁCENIU

Mało jest ludzi, którzy opanowali w' stopniu idealnym sztukę samokształcenia. Większość z nas popełnia większe lub mniejsze błędy wykonując tę pracę. Najważniejszą sprawą jest poznać ich charakter i przyczyny, zrozumieć istotę i mechanizmy powstawaniu trudności i błędów. To pozwoli na podjęcie skutecznych działań zmierzających do przezwyciężenia i usunięcia niedostatków w pracy umysłowej.

Czytaj Dalej

INDYWIDUALNE CELE SAMOKSZTAŁCENIA CZ. II

Jakie mogą być indywidualne cele samokształcenia? Rozpatrzmy to na przykładzie eelów samokształcenia pedagogicznego wykładowców kształcenia kursowego 16. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że cele samokształcenia pedagogicznego wykładowców są bardzo zróżnicowane. Dominują wśród nich następujące:

Czytaj Dalej