Daily Archives 20 września 2015

SAMOKONTROLA, SAMOOCENA I AUTOKOREKTA W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

Samokontrola naturalna polega na tym, żc samouk sam sprawdza sw’oje przygotowanie i uzyskane rezultaty tak, jakby był kontrolowany przez nauczyciela: rozwiązuje więc zadania, wykonuje ćwiczenia, pisze wypracowania, rysuje, kreśli, odpowiada na pytania, wykonuje testy. Następnie sam sprawdza prawidłowość swych odpowiedzi, korzysta z rozwiązań testów, zadań i ćwiczeń, a przy braku ich – określa poprawność na podstawie rysunku, schematu, szkicu. Ta naturalna postać samokontroli może także występować w formie grupowego samokształcenia.

Czytaj Dalej