Daily Archives 3 października 2015

RODZAJE NOTATEK

Każda praca samokształceniowa powinna być wsparta notatką i notatką zakończona. Samokształcący powinni notować zarówno podczas studiowania podręcznika czy książek naukowych i popularnonaukowych, notować wykłady i dyskusje, jak i sporządzać krótkie notatki dotyczące nowo zdobytych wiadomości. Dobrze jest także sporządzać notatki z przeczytanych utworów literatury pięknej i czasopism, z obejrzanych filmów, widowisk telewizyjnych i przedstawień teatralnych, z audycji radiowych i wycieczek, jeżeli łączą się one z tematem lub zagadnieniem szczególnie ważnym dla samouka.

Czytaj Dalej