Daily Archives 7 października 2015

Pamięć w wieku podeszłym – ciąg dalszy

Jeśli zmiany patologiczne w mózgu spowodują uszkodzenie struktur odpowiedzialnych za przetwarzanie i magazynowanie informacji, wtedy zaburzenia pamięci są dominującym obserwowanym zjawiskiem chorobowym (nie towarzyszy temu spadek intelektu) – jest to tzw. zespół amnestyczny.

Czytaj Dalej

Utrudnienia przy samokształcenia – ciąg dalszy

Nacisk polega na tym, że człowiek wykonujący jakąś czynność jest przedmiotem oddziaływań czynników i sytuacji odwodzących go od tej czynności lub obcych jej kierunkowi. Nacisk przeżywa uczący się, któremu przeszkadza w pracy radio grające w sąsiednim pomieszczeniu, hałas na korytarzu, któremu głośne szepty lub rozmowy innych utrudniają koncentrację uwagi, myślenie, czyli uniemożliwiają wykonanie zadania. Naciskiem są więc wszystkie czynniki dezorganizujące proces uczenia się. Pod wpływem nacisku maleje koncentracja uwagi. Możemy też być uzależnieni od czasu. Gnębi nas jakiś termin. Obawiamy się, czy zdążymy zadanie wykonać. W takiej sytuacji znajduje się samouk, który ma wykonać zbyt trudne lub wymagające czasu zadanie, np. opracowanie referatu, pracy kontrolnej itp.

Czytaj Dalej