Daily Archives 14 października 2015

Korzystanie z fachowych czasopism – ciąg dalszy

W pełnym zrozumieniu lektury' wydatnie może pomóc zasada operatywności zdobywanej wiedz)'. Oznacza ona, że najlepiej przyswajamy tekst wówczas, gdy wiadomości w' nim zawarte staramy się wykorzystać w pracy zawodowej. Następuje wówczas łączenie teorii z praktyką, co najlepiej służy efektywności lektury.

Czytaj Dalej

CELE OGOLNE SAMOKSZTAŁCENIA

Rozróżniamy dwojakiego rodzaju cele samokształcenia: cele ogólne i cele szczegółowe. Te drugie są celami konkretnymi, zgodnymi z indywidualnymi potrzebami osób podejmujących samokształcenie.

Czytaj Dalej

TECHNIKA CZYTANIA CZ. II

Czytanie szczegółowe – jego celem jest gruntowne i systematyczne przyswojenie treści książki. Na tym etapie lektury czytamy w takim tempie, z taką uwagą i udziałem myślenia, by zrozumieć dokładnie każdy wyraz i każde zdanie. Materiał należy’dokładnie przemyśleć i powiązać w’większe całości z materiałem znanym z poprzedniej lektury. Każde nowe pojęcie powinno być dokładnie i powroli rozpatrzone. Nie wolno przechodzić do dalszej lektury jeżeli poprzednie wiadomości zrozumiane zostały tylko w połowie. Dlatego też przy trudniejszych pojęciach należy zatrzymywać się dłużej i dokładniej je przemyśleć.

Czytaj Dalej