Daily Archives 18 października 2015

Trwałość pamiętania materiału

Niektórzy' badacze zwracają uwagę na to, że bardzo ważne jest uświadomienie, jak długo zamierzamy pamiętać studiowany materiał. Przyznajemy się, że często uczymy się czegoś, żeby po prostu zdać egazmin, coś zaliczyć, nie zależy nam na dłuższym pamiętaniu danych i informacji. Jest to zresztą usprawiedliwione, trudno bowiem oczekiwać, abyśmy mogli pamiętać wszystko, z czym mamy do czynienia w szkole, na kursie, czy na studiach. Są jednak i takie elementy wiedzy, które chcielibyśmy pamiętać dłużej, może nawet na całe życie – przykładem jest znajomość języka obcego. Właśnie laka intencja między innymi determinuje to, jak długo będziemy pamiętać daną informację. To, co mamy zapamiętać krótko, tylko do egzaminu, bywa najczęściej szybko zapomniane, to, co mamy pamiętać długo, zwykle utrwala się w naszej pamięci na dłużej. Co więcej, gdy chcemy pamiętać coś na krótko, możemy z powodzeniem stosować metodę zmasowanych powtórzeń. Natomiast jeżeli zależy nam na dłuższym pamiętaniu, powinniśmy raczej stosować metodę powtórzeń rozłożonych w czasie.

Czytaj Dalej