Daily Archives 21 października 2015

Praca z podręcznikiem

Większość podręczników zawiera ilustracje. Mają one na celu upo- glądowienie i wyjaśnienie wiadomości teoretycznych zawartych w tekście. Dlatego każdy, kto korzysta z podręcznika, nie powinien ich pomijać. Wnoszą one często więcej wiedzy na określony temat niż się początkowo wydaje. Praca z podręcznikiem powinna odpowiadać zasadom dydaktyki i przebiegać zgodnie z następującymi etapami procesu uczenia się-nabywania wiadomości:

Czytaj Dalej