Daily Archives 22 października 2015

Pierwsze próby naśladowania czynności często nie są udane

Trudności mogą wystąpić na każdym etapie nabywania umiejętności. Omówię tylko niektóre z nich. Przy pokazie obserwacja nie jest łatwa, ponieważ czynność odbywa się w ruchu, nieraz bardzo szybkim. Trudno wówczas uchwycić pewne elementy ruchu – bardzo istotne dla poprawnego wykonania czynności. Jeśli samouk nie będzie wiedział, na co ma zwrócić uw:agę przy pokazie, to wówczas z pewnością nie zrozumie istoty pokazu, będzie miał duże trudności z próbami naśladowania pokazanej czynności.

Czytaj Dalej