Daily Archives 9 listopada 2015

ROLA PAMIĘCI W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

Dzisiaj – stwierdza S. Mika – „nie traktuje się pamięci jako jednej z władz umysłu. Jeśli posługujemy się nadal terminem pamięć, to raczej używamy go jako skrótu oznaczającego szereg bardzo złożonych procesów. Dawniej sądzono, że istnieje jedna pamięć, obecnie uważa się, że mamy co najmniej trzy rodzaje pamięci (procesów pamięciowych), które-jak sądzą niektórzy współcześni psychologowie – są ze sobą powiązane” 26.

Czytaj Dalej

Trudności w zdobywaniu wiedzy cz. III

Niewłaściwe rozumienie pojęć powoduje istotne trudności w uczeniu się, w zdobywaniu nowej wiedzy i najczęściej występuje wówczas, gdy np.:

Czytaj Dalej

SAMOKSZTAŁCENIE W DOMU CZ. III

Również telewizor jest poważną przeszkodą w efektywnym uczeniu się. Po pierwsze prowokuje do spoglądania na ekran: po drugie – fonia daje te same efekty co radio, po trzecie – refleksy zmiany barwy lub natężenia światła utrudniają koncentrację uwagi. A przecież bez koncentracji uwagi nie można sprawnie pracować umysłowo. Im silniejsza koncentracja, tym szybciej i efektywniej zapamiętuje się materiał, rozwiązuje zadania, czyta i pisze.

Czytaj Dalej