Daily Archives 12 listopada 2015

Rodzaje podręczników

Człowiek dorosły w procesie samokształcenia najczęściej korzysta z podręczników. Przez „podręcznik” rozumie się książkę służącą do uczenia się określonego przedmiotu nauczania w szkole, na kursie bądź na studiach i zawierającą systematyczny kurs wiedzy z zakresu tego przedmiotu. Wyodrębnia się cztery rodzaje podręczników:

Czytaj Dalej

Kwestie dotyczące notowania

Notowanie podczas słuchania wykładu przyczynia się do lepszego przyswojenia treści wykładu i do uwolnienia pamięci od nadmiernego ciężaru nowej waedzy. Notować trzeba starannie. Zapis ntusi być wierny w stosunku do treści wykładu i inteneji wykładowcy. Musi być czytelny (oczywiście dla notującego) i graficznie przejrzysty.

Czytaj Dalej

Jak utrzymać umysł w dobrej kondycji

Jeżeli chcemy utrzymać nasz umysł w dobrej kondycji, a przy tym zapobiec dolegliwościom związanym z procesem starzenia się, to musimy poznac kilka metod które mogą nam w tym pomóc. Metody te pozwolą nam dobrze stymulować nasz mózg, pomoga w nauce, pozwolą na lepsza koncentrację, byc nbardziej inteligientnym oraz dłużej żyć. Po pierwsze należy dużo czytać książek, dlatego, iż czytanie jest pokarmem dla naszego umysłu.Jest to najlepsza rzecz jaką możemy zrobić dla siebie jak i również dla naszego mózgu. Zaczynając, czytajmy jedną książkę miesięcznie, potem zwiększajmy liczbe do dwóch a poźniej nawet możemy czytać po trzy takie książki w miesiącu...

Czytaj Dalej