Daily Archives 24 listopada 2015

Uczenie się z wykładu

Nastawienie fizyczne do odbioru wykładu to także przygotowanie notatnika, dobrego długopisu lub kilku dobrze zaostrzonych ołówków. Uprzednie przygotowanie tych materiałów pozwoli zredukować do minimum zbędne ruchy już w trakcie wykładu. Uczenie się z wykładu jest możliwe tylko przy aktywnym udziale słuchacza i polega na:

Czytaj Dalej

AUDYCJE RADIOWE CZ. II

Należy także wspomnieć o istotnej roli, jaką w audycjach radiowych odgrywają eksperci komentujący problemy z różnych dziedzin wiedzy. W radiu występują również specjaliści i działacze gospodarczy z różnego typu (pod względem własnościowym) zakładów pracy, co znacznie przybliża tematykę audycji do dzisiejszych realiów' ekonomicznych.

Czytaj Dalej

Informacje bibliograficzne i informacje rzeczowe

Drugi rodzaj informacji to informacje bibliograficzne. Czytelnik poszukuje wykazu książek lub artykułów w czasopismach na określony lemat. Tak dzieje się najczęściej, kiedy przygotowuje referat, pracę domową. Chodzi więc o znalezienie źródeł, które by pomogły w zestawieniu takiego wykazu. Źródłami tymi są różnego rodzaju bibliografie retrospektywne lub bieżące, czyli bibliografie odnoszące się do dawniej wydanych tytułów i bibliografie zawierające dane o aktualnie wydawanych książkach i czasopismach. Na prośbę czytelnika, bibliotekarz poradzi mu, w jakich bibliografiach, a nawet w jakiej kolejności należy prowadzić poszukiwania, a także poinformuje, jak korzystać z danej bibliografii, a więc jaki jest jej zakres, układ itd. Już po sporządzeniu wykazu potrzebnej literatury czytelnik może zasięgnąć rady bibliotekarza na temat prawidłowości sporządzonego wykazu. Oczywiście bibliotekarz nie zawsze będzie mógł wyrazie kompetentną opinię.

Czytaj Dalej