Daily Archives 10 grudnia 2015

CZYTELNIA JAKO MIEJSCE PRACY SAMOKSZTAŁCEŃ

W wiciu bibliotekach znajdują się czytelnie. W mniejszych bibliotekach czytelnie mają charakter uniwersalny, to znaczy są dostępne dla wszystkich czytelników, udostępnia się w nich książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne o tematyce ogólnej. W wielkich bibliotekach zwłaszcza naukowych i centralnych poza czytelniami ogólnymi są zazwyczaj czytelnie specjalistyczne według rodzajów czytelnictwa, np. czytelnia bibliograficzna, kartograficzna, mikrofilmów i inne. Książki potrzebne do pracy w czytelni udostępnia się po wypełnieniu rewersu (oprócz książek znajdujących się w zbiorach podręcznych). Jeżeli sa one potrzebne czytelnikowi w następnych dniach, dyżurny bibliotekarz, rezerwuje je dla niego i nie odsyła ich do magazynu. Przy kolejnych odwiedzinach w czytelni nie trzeba więc ponownie wypełniać rewersu, a wystarczy podać nazwisko, ażeby otrzymać zarezerwowane książki.

Czytaj Dalej