Monthly Archives Grudzień 2015

ROLA MOTYWACJI W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

W literaturze polskiej spotkać można również zupełnie inny sposób rozumienia terminu motyw. Według K. Obuchowskiego motyw to „zwerbalizowanie celu i programu umożliwiające danej osobie podjęcie określonej czynności” 22. Takie rozumienie pojęcia „motyw” upodabnia jego znaczenie do pojęcia „racja”, „powód”. K. Czarnecki uważa, że motywy są ściśle związane z potrzebami człowieka i skłaniają go do określonych i celowych działań. Zdaniem tego autora „motywem nazywa się najczęściej uświadomiony stan naszej potrzeby i dążenie do jej zaspokojenia przez określone działanie” 23. Składnikami zaś motywów są również procesy poznawcze, zainteresowania, plany i dążenia, poglądy i przekonania.

Czytaj Dalej

CZASOPISMA

Wycięty artykuł należy nakleić na stronę białego papieru, odnotowując tytuł, numer i stronę gazety. Notujemy również swoje uwagi i zagadnienia, które chcielibyśmy wyjaśnić. Wycinki przechowujemy w segregatorach lub w skoroszytach. Do poszczególnych skoroszytów wkładamy wycinki traktujące o pokrewnej grupie zagadnień. Teczki układamy w porządku alfabetycznym lub rzeczowym. Często bywa tak, że jakieś zagadnienie traci na aktualności i możemy usunąć dane wycinki. Wówczas na miejsce już nieaktualnych należy wkładać wycinki aktualne.

Czytaj Dalej

Co daje czytanie bajek dzieciom

W dzisiejszych czasach rodzice wolą dać dziecku smartfon lub komputer, tylko po to aby się czymś zajęło, niż po prostu poświęcić trochę czasu na przeczytanie mu bajki. Jest to bardzo duży błąd , ponieważ książki powinny byc dla najmłodszych tak samo naturalne jak bieganie czy zabawa. Czytanie dzieciom bajek wpływa wszechstronnie na cały rozwój naszego dziecka, na jego intelekt, emocje, rozwój społeczny oraz wiele innych czynników, bo każdy moment czytania i każdy tekst działa na dziecko inaczej. Czytanie na pewno przyspiesza rozwój intelektualny naszego dziecka, poprawia jego mowę, komunikację, rozbudowuje jego pamięć oraz pobudza do kreatywności, ponieważ dziecko samo kreauje swoje zabawy właśnie na podstawie tego co czyta...

Czytaj Dalej

ROLA PAMIĘCI W SAMOKSZTAŁCENIU

Jeśli pominąć ludzi o genialnej pamięci, od czasu do czasu pojawiających się w różnych krajach, którzy potrafią pamiętać przez wńele miesięcy czy lat serie słów, czy liczb, to nieomal każdy człowiek narzeka na własną pamięć, stwierdzając, że nie jest w stanie zapamiętać pewnych informacji lub jeśli nawet je pamięta, to nie jest w stanie odtworzyć ich w ważnych sytuacjach, takich jak np. egzamin.

Czytaj Dalej