Czytanie selektywne

Czytanie selektywne – inaczej wyrywkowe, taką metodę czytania stosujemy wtedy, gdy nie mamy zbyt dużo czasu na lekturę, a musimy zorientować się w treści i wartości książki, uchwycić i zrozumieć jej podstawową problematykę. Metoda czytania selektywnego polega na:

– 1) Wyszukiwaniu w tekście słów (…) stanowiących główne źródło in- formacj i:

– 2) dokonywaniu wstępnej analizy całego tekstu:

– 3) przebieganiu tekstu wzrokiem:

– 4) czytaniu fragmentarycznym, wyrywkowym:

– 5) wybieganiu myślą naprzód, organizowaniu myśli”.

Często zresztą sam autor książki ułatwia czytelnikowi wychwycenie ważniejszych informacji. W tym celu stosuje się podkreślanie słów, różną grubość i wielkość czcionki, zamieszcza w tekście takie wyrażenia, jak: „podsumowując”, „wniosek pierwszy' jest następujący” itp. Zdolność wykrywania zasadniczych myśli autora jest więc podstawowym warunkiem selektywnego czytania. Dalszym warunkiem jest systematyczne redukowanie wyrazów’czytanych bez uszczerbku dla ogólnego rozumienia tekstu, co wcale nie oznacza powierzchownego czytania, lecz skupienie uwagi na najważniejszych elementach tekstu. Jeżeli idzie o przebieganie tekstu wzrokiem, to umiejętność ta polega na:

Szybkim wyszukiwaniu głównej myśli autora (oko wówczas przebiega tekst w dowolnych kierunkach, zygzakiem, wstecz, w przód, w bok itp.):

– dokładnym przeczytaniu ważnych zdań:

– szybkim przebieganiu wzrokiem zbędnych szczegółów” 49.

W technice czytania selektywnego musimy ciągle operować myślami. Jest to więc technika czytania najbardziej rozwijająca umysł. Czytelnik dzięki czytaniu selektywnemu, wyrabia umiejętność koncentracji myśli, co znacznie przyspiesza tok lektury, ułatwia zrozumienie tekstu, umożliwia wybieganie myślą naprzód.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>