Czytanie ze zrozumieniem

Rozumienie czytanego tekstu pozwala uczniowi zdobyć określone informacje dotyczące otaczającej go rzeczywistości, może także decydująco wpłynąć na sukcesy w nauce. Czytanie to podstawowa umiejętność, decydująca o powodzeniu uczniów klas początkowych w dalszej nauce. Każde dziecko czytające tekst musi zrozumieć jego treść, bo tylko wtedy widzi sens tego, co robi. Dlatego już od pierwszych dni w szkole należy rozwijać i kształcić u dziecka umiejętność czytania ze zrozumieniem nie tylko tekstów pisanych, ale i tekstów ikonograficznych. Istotą czytania ze zrozumieniem jest kojarzenie obrazów graficznych z odpowiadającymi im znaczeniami(słowami). Znajomość istoty cichego czytania ze zrozumieniem oraz prawidłowa realizacja zadań w zakresie kształcenia tej umiejętności uczniów klas początkowych przygotowuje ich nie tylko do nauki w klasach wyższych, ale ułatwia funkcjonowanie w życiu społecznym. Rozumienie jest jedyną możliwością poznania sensu tekstu, pozwala na swobodne myślowe operowanie wykraczające poza rzeczywistość ukazaną w tekście. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niewątpliwie przepustką do sukcesu na każdym poziomie nauczania i w zakresie każdego przedmiotu w szkole podstawowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>