CZYTELNIA JAKO MIEJSCE PRACY SAMOKSZTAŁCEŃ

W wiciu bibliotekach znajdują się czytelnie. W mniejszych bibliotekach czytelnie mają charakter uniwersalny, to znaczy są dostępne dla wszystkich czytelników, udostępnia się w nich książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne o tematyce ogólnej. W wielkich bibliotekach zwłaszcza naukowych i centralnych poza czytelniami ogólnymi są zazwyczaj czytelnie specjalistyczne według rodzajów czytelnictwa, np. czytelnia bibliograficzna, kartograficzna, mikrofilmów i inne. Książki potrzebne do pracy w czytelni udostępnia się po wypełnieniu rewersu (oprócz książek znajdujących się w zbiorach podręcznych). Jeżeli sa one potrzebne czytelnikowi w następnych dniach, dyżurny bibliotekarz, rezerwuje je dla niego i nie odsyła ich do magazynu. Przy kolejnych odwiedzinach w czytelni nie trzeba więc ponownie wypełniać rewersu, a wystarczy podać nazwisko, ażeby otrzymać zarezerwowane książki.

Praca w czytelni ma dużo zalet. Po pierwsze, uczy samodyscypliny i szanowania czasu. Panuje w' niej atmosfera pracy umysłowej, co mobilizuje do intensywnej nauki. Po drugie, czytelnik ma zapewniony spokój w czasie lektury – w czytelni obowiązuje cisza, nie wolno rozmawiać. Ponadto warunki do pracy są bardzo dobre, gdyż każdy czytelnik korzysta z wydzielonego miejsca pracy. Po trzecie, dużą pomoc stanowi księgozbiór podręczny, tak umieszczony, żeby wszyscy czytelnicy' mieli do niego swobodny dostęp, W księgozbiorze podręcznym znajdują się książki mogące być potrzebne w trakcie lektury7, takie jak encyklopedie, różnego rodzaju słowniki, roczniki statystyczne: podręcznikowe opracowania z historii, filozofii, geografii, wydawnictwa o tematyce technicznej oraz – zależnie od rodzaju biblioteki – różne inne książki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>