DOSKONALENIE CZYTANIA

Nauczyć się czytać, to wcale jeszcze nie znaczy czytać tak biegle, jak tylko można. Dlatego nawet człowiek dorosły po przejściu dodatkowych ćwiczeń zwykle zwiększa dotychczasowe tempo czytania ze zrozumieniem o kilka, a czasem nawet i o kilkadziesiąt procent.

Większość ludzi przestaje udoskonalać swój sposób cichego czytania przeważnie na etapie siódmej-ósmej klasy szkoły podstawowej. W związku z czym czyta wolno, przeciętnie około 200 słów na minutę, niekiedy jeszcze mniej. Przy pewnej wprawie i ćwiczeniach można czytać około 500 słów' na minutę, rozumiejąc i zapamiętując przeczytaną treść nie gorzej, lecz lepiej.

Badania naukowe wykazały, iż zwiększenie tempa czytania daje nie tylko oszczędność czasu, lecz także lepsze rezultaty w rozumieniu czytanego tekstu. Szybkość czytania zależy między innymi od poziomu intelektualnego i wykształcenia człowieka. Podwyższenie poziomu ogólnego wykształcenia czytelnika stwarza możliwość zwiększenia efektu jego czytania. Ale nie tylko poziom wykształcenia i stopień rozwoju intelektualnego ma wpływ na szybkość czytania. Tempo czytania zależy leż w dużym stopniu od ćwiczeń w szybkości czytania i – co za tym idzie – od wprawy w takim czytaniu.

Nawyk szybkiego czytania moża przyswoić sobie dzięki następującemu treningowi. Czytając książkę należy starać się stopniowo zwiększać liczbę ogarnianych naraz słów – począwszy od dwóch do pięciu. Przykładowo, zdanie składające się z 20 słów dzielimy początkowo na 10 dwusłowowych elementów, następnie na pięć elementów' i wreszcie na cztery elementy składające się z pięciu słówc Zawrze należy pamiętać, aby elementy stanowiły jednostki myślowe. W ten sposób oko wykonuje początkowo 10 „skoków”, pod koniec zaś treningu jedynie 4. Na ćwiczenie poświęcamy kilkanaście lub kilkadziesiąt minut dziennie przy okazji czytania potrzebnych w samokształceniu lub w nauce szkolnej tekstów. Po kilku miesiącach takiego treningu szybkość czytania zwiększa się o 30-50 procent przy jednoczesnym lepszym rozumieniu czytanego tekstu. Daje to znaczną oszczędność czasu – na przykład zamiast czterech godzin poświęconych na przeczytanie danego tekstu przed rozpoczęciem treningu, po jego zakończeniu na taki sam tekst wystarczy 2-2,5 godziny lub inaczej – w ciągu godziny można zamiast 30 stron przeczytać 40-45.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>