EGZAMIN I JEGO ZDAWANIE

Osoby samokształcące się bardzo często uczą się, ażeby zdać określone egzaminy. Egzamin może być teoretyczny lub praktyczny. Obie te formy egzaminów występują też łącznic. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie ustnej lub pisemnej. Egzamin praktyczny np. na kursach mistrzowskich dla rzemieślników, polega najczęściej na wykonaniu określonej pracy (dzieła), która popularnie nazywa się „sztuką mistrzowską”.

Ażeby zdać egzaminy należy' się do nich odpowiednio przygotować. Przygotowanie to jest procesem trudnym i złożonym. Gdyby można było w ich toku korzystać z różnorodnych źródeł w’iedzy, gdyby była kontrolowana nic tylko pamięć zdających. Iccz przede wszystkim umiejętność posługiwania się przez, nich różnymi źródłami informacji, wówczas mniej wysiłku trzeba byłoby włożyć w zapamiętanie wiadomości. W sytuacji jednak kontrolowania wiedzy zapamiętanej konieczny jest odpowiedni sposób postępowania, warunkujący gruntowne i maksymalnie trwale zapamiętanie wszelkich informacji.

Jak zatem należy się właściwie przygotować do egzaminu? Przede wszystkim należy uczyć się aktywnie przez, cały okres samokształcenia. Stale i systematycznie studiować podręczniki, dyskutować na temat opanowanych treści oraz czytać lekturę równomiernie rozłożoną w czasie i kojarzyć z materiałem programowym doświadczenia zawodowe. Ponadto korzystanie ze wszystkich możliwych źródeł, wzajemne łączenie treści i ich przenikanie się powoduje pełniejsze i lepsze zrozumienie przedmiotu oraz uaktywnia myślenie w czasie samokształcenia. Takie aktywne uczenie się przygotowuje systematycznie do końcowego etapu pracy samokształceniowej, jakim jest egzamin: obniża nasze zmęczenie, ułatwda rozumienie kolejnych partii materiału. Ważne jest przy tym aktywne utrzymywanie w świadomości tematyki przedmiotu i wyjaśnianie od razu wszelkich niejasności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>