INDYWIDUALNE CELE SAMOKSZTAŁCENIA CZ. II

Jakie mogą być indywidualne cele samokształcenia? Rozpatrzmy to na przykładzie eelów samokształcenia pedagogicznego wykładowców kształcenia kursowego 16. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że cele samokształcenia pedagogicznego wykładowców są bardzo zróżnicowane. Dominują wśród nich następujące:

– 1. Zdobywanie od podstaw lub pogłębianie wiedzy ogólnopedagogicznej i podstawowej z zakresu dydaktyki.

– 2. Aktualizowanie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności metodycznych z zakresu nauczanego na kursie przedmiotu (przedmiotów).

– 3. Osiąganie wyższych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dorosłymi.

– 4. Osiąganie większej satysfakcji z pracy z dorosłymi słuchaczami kursów' i zdobycie ich uznania oraz szacunku.

– 5. Ocenianie siebie jako wykładowcy.

– 6. Uzyskanie formalnych uprawnień pedagogicznych do pracy z dorosłymi.

Z zestawienia lego wynika, że cele samokształcenia wykładowców wyrażają głównie ich potrzeby dydaktyczne i metodyczne, a także są związane – choć w mniejszym stopniu – z osiągnięciem osobistej satysfakcji i ocenianiem siebie jako wykładowcy. Są to więc cele społecznie wartościowe, zwłaszcza jeśli jc ocenimy w kontekście społecznej ważności i znaczenia kursów' w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym kadr pracowniczych w naszym kraju.

Inne grupy zawodowe, inni ludzie stawiają przed sobą specyficzne dla siebie cele samokształcenia. Wynikają one zawsze z konkretnych potrzeb, których chęć zaspokojenia jest bezpośrednią przyczyną (motywem) podjęcia i realizacji pracy samokształceniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>