Korzystanie z fachowych czasopism – ciąg dalszy

W pełnym zrozumieniu lektury' wydatnie może pomóc zasada operatywności zdobywanej wiedz)'. Oznacza ona, że najlepiej przyswajamy tekst wówczas, gdy wiadomości w' nim zawarte staramy się wykorzystać w pracy zawodowej. Następuje wówczas łączenie teorii z praktyką, co najlepiej służy efektywności lektury.

O pełnym powodzeniu w lekturze możemy mów’ić wówczas, gdy jej wyniki nie służą nam jednorazowo, lecz są przydatne w życiu i w pracy zawodowej. Celowi temu służy sporządzanie notatek z czytanych artykułów, ich segregowanie i przechowywanie.

Przechowywane notatki i wycinki z czasopism należy co pewien czas przejrzeć i zastąpić nowymi. Postępując w ten sposób będziemy stale dysponować zbiorem najbardziej aktualnych wiadomości fachowych w' interesującej nas dziedzinie wiedzy zawodowej. W razie potrzeby zawsze można sięgnąć do lej prywatnej skarbnicy i wykorzystać wiadomości tam zawarte w pracy zawodowej bądź też przy opracowaniu referatów', prac kontrolnych ilp.

Uwaga: Jeśli ktoś dopracował się indywidualnego sposobu korzystania z czasopism fachowych i sposób len jest efektywny, to wówczas nie ma potrzeby odstępowania od niego i przyjmowania zaproponowanego sposobu. Jest bowiem oczywiste, że lektura czasopism powinna przynosić zaplanowane korzyści, sprawą natomiast drugorzędną jest sama technika korzystania z tych czasopism.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>