PAMIĘCI MOŻNA POMOC

Pamięć ludzka jest ułomna i w interesie uczącego się jest jej pomóc. Jeśli masz kłopoty z pamięcią to:

– Pamiętaj o tym, że zapamiętać to jednocześnie zrozumieć. Można nauczyć się wielu rzeczy, praw i reguł w sposób mechaniczny, bez zrozumienia ich sensu, istoty. Łatwo jednak się je zapomina, a użytek z nich niewielki, ponieważ trudno je uogólnić, połączyć w całość z wiedzą już znaną lub tą, którą zdobędziemy w przyszłości. Tylko ta wiedza znajdzie swoje miejsca w pamięci długotrwałej, która będzie dobrze zrozumiana.

– Skup uwagę na materiale, którego się uczysz, który chcesz zapamiętać. Nie trać czasu na marzenia na jawie. W procesie zapamiętywania konieczna jest rzeczywista uwaga.

Jeśli jesteś zbyt zmęczony, ażeby skoncentrować się na materiale, którego się uczysz, to rób częste przerwy w nauce. Jeżeli wiadomo, że zapamiętywanie jest najlepsze na początku i końcu czasu poświęconego na uczenie się, to trzeba mieć jak najwięcej „początków” i „końców”. Najlepszym odcinkiem czasowym do nauki jest 30 do 45 minut z 5 minutową przerwą. Przerwę najlepiej przeznaczyć na ćwiczenia fizyczne, głębokie oddychanie, zabawę z psem itp.

– Wiedz o tym, że znacznie lepiej zapamiętasz słowra, fakty, informacje kojarzące się z innymi. Nowo poznawane elementy porównaj z tymi, które już znasz. Połącz je w logiczne całości. Pojedyncze, odosobnione informa-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>