PILNOWANIE PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Samokształcenie jest złożoną działalnością umysłową polegającą na aktywnym zdobywaniu wiadomości i umiejętności. Istotnym warunkiem powodzenia w pracy samokształceniowej jest należyta jej organizacja i realne planowanie.

Działanie dobrze zorganizowane to takie, w którym jasno uświadomione są jego cele, warunki i kryteria oceny. Samouk, chcąc działać w sposób właściwie zorganizowany, powinien wiedzieć, że należy zebrać odpowiednie informacje o celach swej pracy, warunkach jej wykonania, a następnie skutecznie zaplanować całe działanie (samokształcenie), zorganizować je, zrealizować i przeprowadzić kontrolę wykonania.

Proces samokształcenia jest właśnie działaniem, które wymaga odpowiedniego planowania, a następnie należytej organizacji i kontroli wykonania. Umiejętność zaplanowania samokształcenia jest jednym z warunków skuteczności tego procesu.

Przy układaniu planu samokształcenia należy uwzględnić takie elementy, jak: rozłożenie procesu uczenia się w czasie, przemyślenie organizacji każdego dnia, który można poświęcić na samokształcenie, dokonanie bilansu czasu. Ważne jest również ustalenie okresów najwyższej i najniższej sprawości umysłowej w ciągu dnia oraz w poszczególnych dniach tygodnia. Ponadto należy uwzględnić czas na posiłki, wypoczynek i czas dla rodziny. Tak ustalony rozkład dnia i tygodnia ma charakter indywidualny, lecz jeśli jest pedantycznie realizowany i przestrzegany, wytwarza stałe nawyki i przyzwyczajenia, a więc wdraża do systematycznej pracy umysłowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>