Rodzaje słowników – ciąg dalszy

Z lej grupy specjalistycznych słowników warto jeszcze wymienić takie tytuły', jak Słownik wyrazów obcych PWN pod redakcją Jana Tokarskiego, zawierający 27 tysięcy haseł oraz Władysława Kopalińskiego Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydany przez Wiedzę Powszechną, obejmujący około 12 tysięcy haseł. Bardzo pomocny może okazać się także dwutomowy Słownik frazeologiczny języka polskiego Stanisława Skorupki. Słownik ten jest nie tylko rejestrem utartych wyrażeń i zwrotów języka polskiego, ale i różnych sposobów wyrażania się. Każdy, kto stawia sobie wyższe wymagania w zakresie kultury języka, może doskonalić swój styl, dzięki korzystaniu z tego słownika.

Inny rodzaj słowników to specjalistyczne słowniki zawodowe. Są one potrzebne osobom zatrudnionym w różnych zawadach, w których używa się setek czy tysięcy terminów właściwych danej specjalności lub wielkiej grupie pokrewnych specjalności. Mam tu na myśli zwłaszcza słowniki techniczne. Ukazują się one w różnych ujęciach: słowniki terminów polskich z. definicjami, dwujęzyczne słowniki terminów, a nawet kilkujęzyczne. Każdy samouk powinien znać takie słowniki z zakresu swej specjalności.

Ostatnia grupa słowników to słowniki dwujęzyczne potrzebne w nauce języków obcych, zawierające podstawowy zasób wyrazów i zwrotów języka obcego i ich odpowiedniki w języku polskim.

Słowniki dwujęzyczne są wydawane głównie przez Wiedzę Powszechną, edytor różnicuje ich poziom z myślą o ludziach, którzy w różnym stopniu opanowali język obcy, a charakter słownika jest określony w tytule. „Małe” zawierają 12-17 tysięcy haseł, jest to zasób wyrazów podstawowych o największej częstotliwości występowania. „Podręczne” są obszerniejsze, zajmują miejsce pośrednie między „małymi” i „wielkimi”, zawierają 51U60 tysięcy haseł. „Wielkie”, zwykle kilkutomowe, służą pomocą osobom dążącym do biegłej znajomości języka obcego, zawierają 100-200 tysięcy haseł, bogatsze' wybór wyrażeń i zwrotów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>