Różne rodzaje wydawnictw

Wydawnictwa te specjalizują się w wydawaniu podręczników dla uczniów: podręczników, przewodników i poradników metodycznych dla nauczycieli oraz czasopism pedagogicznych (głównie metodycznych) dla nauczycieli, takich jak np: „Polonistyka”, „Matematyka”, „Biologia w szkole” i innych.

– „Wiedza Powszechna”. Państwowe Wydw-anictwo Popularnonaukowe „Wiedza Powszechna”. Wydawnictwa) to powstało w 1952 r. Specjalizuje się w publikacjach popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, głównie w seriach wydawniczych takich jak: „Biblioteka Wiedzy Historycznej”, „Biblioteka Wiedzy Przyrodniczej”, „Biblioteka Wiedzy Współczesnej »Omega«”. WP wydaje także słowniki obcojęzyczne, różnego rodzaju encyklopedie, słowniki naukowe, rozmówki obcojęzyczne i inne wydawnictwa.

– Wydawnictwo Naukowe PWN (dawna nazwa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe), powstało w 1951 r. Publikuje podręczniki i książki pomocnicze oraz skrypty akademickie. Jest wyłącznym wydawcą encyklopedii uniwersalnych (np. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN t. 1-13: 4-tomowa Encyklopedia Powszechna PWN: l-lomowa Encyklopedia popularna PWN). Wydaje także słowniki języka polskiego (m.in. Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego) i encyklopedie tematyczne (np. encyklopedie zdrowia, fizyki, matematyki, muzyki i inne).

– Wydawnictwo „Wiedza i Życie” powstałe w Warszawie w roku 1990. Specjalizuje się wr wydawniu encyklopedii specjalistycznych, w publikacjach typu „Wielka Księga”, np. Wielka księga ziół, Wielka księga ogrodów, Wielka księga przypraw. Powodzeniem czytelników cieszą się także Przewodniki „Wiedzy i Życia”, np. Rzym, Paryż, Nony Jork, Londyn.

– Wydawnictwa prywatne powstałe po roku 1989, takie jak: „Petra”, „Impuls”, Wydawnictwa Jana Santorskiego, „Prószyński S-ka” publikują wiele ciekawych książ.ck i czasopism, które mogą przydać się w samokształceniu i w pracy dydaktycznej.

– Wydawnictwa Uniwersytecke: np. UMK, KUL, UW, UŚL, wyższych szkół pedagogicznych i innych szkół wyższych. Wydawnictwa te noszą zazwyczaj nazwy: „Zeszyły Naukowe”, „Zeszyty Melodyczne”. Znaleźć w nich można wiele ciekawych rozpraw naukowych, artykułów przeglądowych i przyczynkarskich, przydatnych do pisania prac semestralnych, magisterskich, pogłębiających tematykę samokształcenia.

Konieczne jest bieżące śledzenie rynku wydawniczego. Zasady gospodarki wolnorynkowej dotyczą również i wydawnictw. Wciąż powstają nowe oficyny wydawnicze. Jedynie stała obserwacja tego rynku pozwoli na bieżącą orientację w jego produkcji w dziedzinie książek i czasopism.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>