SAMOKSZTAŁCENIE W DOMU CZ. III

Również telewizor jest poważną przeszkodą w efektywnym uczeniu się. Po pierwsze prowokuje do spoglądania na ekran: po drugie – fonia daje te same efekty co radio, po trzecie – refleksy zmiany barwy lub natężenia światła utrudniają koncentrację uwagi. A przecież bez koncentracji uwagi nie można sprawnie pracować umysłowo. Im silniejsza koncentracja, tym szybciej i efektywniej zapamiętuje się materiał, rozwiązuje zadania, czyta i pisze.

Wszystkie wymienione warunki, jakimi powinno odpowiadać miejsce pracy samokształceniowej, są możliwe do uzyskania prawie w każdym mieszkaniu, a samouk powinien wszystkimi siłami dążyć do ich osiągnięcia, gdyż od tego, w znacznym stopniu, zależy skuteczność jego samokształcenia. Oczywiście można pracować w warunkach gorszych, jednak wówczas wydłuża się czas pracy, a jej efektywność spada.

Biurko jest najważniejszym sprzętem w pomieszczeniu do pracy. Wygodny i praktyczny jest stojący tuż przy biurku mały regał, mieszczący książki i czasopismu przydatne podczas uczenia się. Biurko powinno mieć jak najszerszą powierzchnię umożliwiającą ułożenie wszystkich niezbędnych narzędzi pracy i nie ograniczającą ruchów rąk. Bowiem zbytnie skrępowanie ręki podczas pisania wywołuje uczucie niewygody i rozprasza uwagę. Na płycie biurka nie powinny znajdować się zbędne przedmioty, nic takiego, co by rozpraszało uwagę. Muszą być tam przedmioty, które ułatwiają uczenie się (ołówek, pióro, notatnik, linijka itp.), a także materiały, z których w danej chwili korzystamy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>