Wypoczynek i sen – ciąg dalszy

Liczba godzin snu zmienia się w' zależności od wieku oraz od właści- w-ości indywidualnych człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, potrzeba snu zmniejsza się wraz z wiekiem człowieka. 1 Lak w dzieciństwie (do 15 roku życia) człowiek powinien spać 9-11 godzin, dorośli (do 50 roku życia) 7-8 godzin, zaś w wieku starszym (po 70 roku życia) wystarczy 6-7 godzin snu na dobę. Ludzi dorosłych obowiązuje reguła: kto śpi tylko 5-6 godzin na dobę zamiast 8, ten następnego dnia zużyje około 25% więcej energii, aby wykonać to, co mógłby zrobić po ośmiogodzinnym śnie.

Chroniczne niedosypianie pociąga za sobą zaburzenia w sferze emocjonalnej, zwiększa podatność na działanie obciążeń stresowych. Skutków długotrwałych niedoborów snu nic da się oddzielić od skutków przewlekłego zmęczenia. Jedne i drugie są niebezpieczne dla zdrowia. Prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu wielu narządów kontrolowanych przez układ nerwowy. Zaburzeń o podłożu nerwicowym – nadmiernego wydzielania soków trawiennych, a w następstwie do choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, do stanów spastycznych dróg żółciowych i jelit, do pojawiających się dość często bólów brzucha, które po dłuższym odpoczynku zanikają bez pomocy farmakologicznej i bez śladu. Wreszcie do zaburzeń w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego: kumulacja zmęczenia powoduje pogorszenie stanu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienia serca.

Korzystne jest spanie przy otwartym oknie. Także w zimie należy dbać o dobry dopływ do sypialni świeżego powietrza. Jeżeli zaś jest za zimno, należy otworzyć okno w sąsiednim pokoju, ażeby do sypialni dochodziło powietrze nieco ocieplone, ale świeże. Dobrze jest ustalić własny rytm spania i w miarę możliwości utrzymywać go stale.

Często zdarza się, że człowiek pomimo swoich najlepszych chęci nie może normalnie spać w ciągu ośmiu ,,przypisanych” godzin. Budzi się bardziej zmęczony niż przed udaniem się na spoczynek. Wypróbowanym środkiem przeciwko temu jest 30-40 minutowy spacer przed snem. Dobrze jest również na 2-3 godziny przed udaniem się na spoczynek zaprzestać pracy umysłowej i spędzać ten czas bez specjalnie silnych wrra- żeń lub też. zabrać się do wykonywania zajęcia innego od tego, którym się głównie zajmujemy.

Spanie w ciągu dnia zazwyczaj wpływa niekorzystnie na sen nocny. Powinna nas obowiązywać zasada: pracuje się w dzień, śpi w nocy. Oczywiście, jeśli nie ma się pracy zaw’odowej, która musi być wykonywana w nocy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>