ZNACZENIE UWAGI W SAMOKSZTAŁCENIU

Wiele osób, które same się kształcą lub studiują, skarży się na trudności ze skupieniem czy skoncentrowaniem uwagi na tym, czym zajmują się w danej chwili. Stwierdzają one, że po dłuższym czytaniu czegoś, co jest dla nich mało interesujące, widzą pojedyncze zdania lub słowa, ale nie rozumieją istoty czytanego tekstu. Z podobnymi zjawiskami niektórzy z nas mają do czynienia w trakcie rozwiązywania zadań fizycznych, chemicznych lub innych, do których nie przywiązujemy w danej chwili większego znaczenia. W trakcie rozwiązywania tych zadań często przychodzą nam do głowy jakieś myśli zupełnie nie związane z tym, co mamy robić. Tak więc zamiast uczyć się, tracimy czas na marzenia na jawie. Bywa i lak, że ogarniająca nas nuda prowadzi do przerwania procesu nauki i do zajęcia się czymś ciekawszym, co samoistnie przyciąga naszą uwagę, nie wymagając od nas większego lub żadnego wysiłku.

Niemożność skupienia się na wykonywanej pracy związana jest z procesami uwagi. Zanim spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co robić, żeby było nam łatwiej koncentrować (skupiać) uwagę, chciałbym przedstawić kilka informacji związanych z psychologią uwagi.

Uwaga jest to proces skierowania świadomości na określony przedmiot lub zjawisko. Zwraca ona nasze myśli w7 wyznaczonym przez nas kierunku i podtrzymuje to ukierunkowanie. Rozróżnia się m.in. uwagę świadomą i nieświadomą, ukierunkowaną i płynną, podzieloną i skoncentrowaną. Uczący się musi wyrobić sobie przede wszystkim uwagę skoncentrowaną. Potrzebuje jej wówczas, gdy chodzi o jasne i wyraźne zrozumienie sensu jakiegoś twierdzenia, reakcji chemicznej ilp., czyli gdy zachodzi konieczność skoncentrowania się na ściśle określonym zagadnieniu, jakimś wycinku wiedzy, przy czym sprawne działanie uwagi pomaga w osiąganiu dobrych wyników w pracy. Toteż kształcenie koncentracji uwagi jest w uczeniu się bardzo ważną sprawą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>