O POTRZEBIE SPORZĄDZANIA NOTATEK

Podstawowym warunkiem skutecznego samokształcenia jest sporządzanie notatek z przeczytanych książek, artykułów, wykładów, dyskusji, a także obejrzanych sztuk teatralnych czy filmów. Notowanie jest to utrwalanie na papierze w możliwie skróconej, ale wyraźnej i jasnej formie myśli, wniosków i skojarzeń.

W zasadzie powinno się notować wszystkie ważniejsze myśli, gdyż można je zapomnieć. Dlaczego należy to czynić? Dlaczego tak ważna jest umiejętność sporządzania notatek?

– Notowanie, czyli wyrażanie się na piśmie, wymaga większej dyscypliny umysłowej i większej selekcji materiału niż np. lektura książki bez notowania. Wprawdzie fakt posiadania podstawowych książek umożliwia każdorazowo sięganie do nich, a wcześniej w czasie czytania zakreślanie tego wszystkiego, do czego chcemy się w jakiś sposób ustosunkować, nie można jednak w ten sposób usystematyzować cudzych poglądów ani własnych myśli na dany temat.

– Ważnym powodem sporządzania notatek jest czas, jakim dysponujemy na samokształcenie. Dość często spotykamy się z wypowiedziami, iż słuszna zasada prowadzenia notatek ze źródeł wiedzy, z której korzystamy, przynajmniej w takim zakresie, w' jakim odnoszą się one do studiowania, nie może być stosowana ze względu na brak czasu. Możemy na to odpowiedzieć, iż właśnie z racji szczupłości czasu nie stać nas na czytanie i słuchanie bez prowadzenia notatek. Jeśli zaś uznamy je za konieczne nie tylko w teorii, ale i w praktyce, to musimy również przyjąć do wiadomości i stosować zasadę prowadzenia dobrych notatek, w myśl angielskiego powiedzenia: „Jeśli coś jest warte zrobienia, to warto to zrobić dobrze”.

– Posługiwanie się notatkami w procesie samokształcenia bardzo wydatnie pomaga w przyswajaniu materiału. Notowanie zwiększa poziom rozumienia wykładu ponad dwukrotnie, mierząc przekazywaną słuchaczowi liczbę informacji. Podobne korzyści osiąga się także przez notowanie dyskusji i posługiwanie się notatkami w trakcie korzystania z podręczników, innych książek i materiałów drukowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>