Monthly Archives Czerwiec 2017

Zbiory bibliotek publicznych

Zbiory bibliotek publicznych mają charakter ogólny z przewagą beletrystyki i humanistyki. Prawidłowość jest taka, że im mniejsza biblioteka, tym większy procent literatury pięknej. Im biblioteka większa, tym większy jest zbiór literatury nicbelctrystyczncj. Na przykład w bibliotekach na wsi beletrystyka dla dorosłych stanowa 46% ogółu zbiorów, a w bibliotekach wojewódzkich już tylko około 35%.

Czytaj Dalej