Zbiory bibliotek publicznych

Zbiory bibliotek publicznych mają charakter ogólny z przewagą beletrystyki i humanistyki. Prawidłowość jest taka, że im mniejsza biblioteka, tym większy procent literatury pięknej. Im biblioteka większa, tym większy jest zbiór literatury nicbelctrystyczncj. Na przykład w bibliotekach na wsi beletrystyka dla dorosłych stanowa 46% ogółu zbiorów, a w bibliotekach wojewódzkich już tylko około 35%.

Coraz, większą w’agę przywiązuje się w bibliotekach do gromadzenia zbiorów niebeletrystycznych. Rozwija się i wzbogaca zbiory podręczne, informacyjne, naukowre i popularnonaukowe, gromadzi skrypty i podręczniki oraz lektury szkolne, literaturę społeczno-polityczną i rolniczą. Najpoważniejsze funkcje w sieci bibliotek publicznych spełniają biblioteki wojewódzkie i większe biblioteki miejskie. Prowadzą przede wszystkim działalność informacyjną, poradniczą i badawczą. Popularyzują wiedz.ę, pomagają w zdobywaniu wykształcenia i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Gromadzą literaturę naukową i podręczniki, prowadzą wypożyczanie międzybiblioteczne, organizują specjalne poradnictwo, współpracują ze szkołami wyższymi, ośrodkami i placówkami oświaty dorosłych. Ze zbiorów publicznych w coraz większym stopniu korzystają ci wszyscy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, niezależnie od tego, czy w formach szkolnych, czy pozaszkolnych. Biblioteki udostępniają im odpowiednią literaturę lub – jeśli laką nie dysponują – radzą im, gdzie można dane tytuły wypożyczyć. Istnieje także możliwość sprowadzenia do biblioteki, przez wypożyczalnie międzybiblioteczne, każdego potrzebnego dzieła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>