Monthly Archives Styczeń 1970

Warunki efektywnego korzystania z czasopism fachowych

Ucząc się z podręcznika należy pamiętać o konieczności opanowania całej wiedzy zawartej w podręczniku. Nie można bowiem opuścić żadnego ogniwa rozumowania autora ani żadnego ćwiczenia (jeżeli takie są). W tym celu pomocna jest znajomość struktury podręcznika. Jeśli ktoś wie, że każdy rozdział zawiera podsumowanie zawartej w nim treści, że jest zamkniętą jednostką tematyczną lub, że w następnych rozdziałach jest nawiązanie do rozdziałów poprzednich, to inaczej będzie się uczył niż w sytuacji, w której nie ma podsumowań w poszczególnych rozdziałach, nie ma powiązań logicznych i merytorycznych pomiędzy rozdziałami książki itp.

Czytaj Dalej