Daily Archives 25 września 2017

Trudności podczas uczenia się

Oprócz opisanych wyżej warunków zewnętrznych, trudności w uczeniu się mogą być związane z osobą samouka, czyli mogą być powodowane przez we run ki wewnętrzne, zwane inaczej subiektywnymi. Do warunków wewnętrznych trudności w uczeniu się można zaliczyć niektóre właściwości układu nerwowego, osobowości i zdrowia uczącego się.

Czytaj Dalej