Budowa książki – ciąg dalszy

Sądzę, że przy okazji porad dotyczących techniki wyboru książki warto także objaśnić kilka podstawowych terminów, z którymi można się spotkać korzystając z książek w bibliotekach lub w czytelniach, kupując książki w księgarni. Nie wchodzi to w zakres tematyczny tej książki, warto jednak o tych sprawach wiedzieć.

– Autor – osoba lub zespół osób – główny twórca intelektualnej lub artystycznej zawartości książki:

– dodatek do tytułu – to przede wszystkim podtytuł książki:

– główna karta tytułowa – strona zawierająca tytuł właściwy książki:

– tytuł właściwy – tytuł uznany za główny – tytuł książki jednotomowej lub wielotomowej:

– współpraca – osoba lub zespół osób współdziałających przy opracowaniu książki:

– bibliografia – spis cytowanej w tekście literatury' – zamieszczona jest przeważnie na końcu książek naukowych i popularnonaukowych (w podręcznikach bibliografii zasadniczo nic podaje się, zastępując ją spisem literatury zalecanej do przeczytania). Warto tu sprawdzić czy autor, obok literatury polskiej, powołuje się także na prace obcojęzyczne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że duża liczba pozycji w bibliografii nic świadczy automatycznie o wysokiej wartości książki i odwrotnie, mała liczba nie oznacza, że książka jest niewiele warta.

Wielu nauczycieli korzysta z publikacji wydawnictw, które specjalizują się w wydawaniu książek i czasopism pedagogicznych. Oto krótkie informacje o niektórych z nich:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP), instytucja wydawnicza utworzona w końcu 1973 r. z połączenia Państwowych Zakładów Szkolnictwa Zawodowego i Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>