Budowa książki

Rzecz oczywista, wymieniłem tu jedynie przykładowe nazwy wydawnictw. Jedno jest tu ważne – długie obcowanie ze światem książek pozwala na szybkie kojarzenie z nazwą wydawnictwa jego profilu, poziomu, kręgów czytelniczych itd. Jest to bardzo istotne dla właściwego wyboru książki dla potrzeb samokształcenia.

Spis treści zawiera numery i tytuły części składowych książki albo tytuły utworów, np. nowel, opowiadań. Książki popularnonaukowe i zawodowe mają zawsze spisy treści. W trakcie badania książki nie pomijamy spisu treści, gdyż pozwala on dowiedzieć się, jaki jest układ treści książki, jakie tematy i zagadnienia autor kolejno przedstawia. Może się zdarzyć, że po przejrzeniu spisu treści czytelnik rezygnuje z lektury książki, bo nie znajduje w niej interesujących go treści.

W wielu książkach wprowadzeniem do tekstu główmego jest przedmowa. Może ona stanowić wypowiedź autora związaną z dziełem, może być napisana przez inną osobę i zawierać charakterystykę autora i książki. Doświadczony czytelnik nigdy nie pominie przedmowy, co więcej, jest niezadowolony, kiedy jej nie znajduje. Przedmowa w książce popularnonaukowej może mu wyjaśnić, jakie założenia postawił sobie autor przy pisaniu książki, czego czytelnik może się spodziewać. Te same lub podobne informacje może zawierać posłowie na końcu książki. Zasługuje ono na równie wnikliwą uwagę czytelnika jak przedmowa.

Umiejętność interpretacji części składowych książki dostarcza uważnemu czytelnikowi wielu informacji o jej treści. Sprzyja to racjonalnemu wyborowi książek dla celów' samokształcenia, z jednych można zrezygnować, inne zaakceptować i wiączyć do pracy samokształceniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>