Egzamin ustny i jego formy

Tematy egzaminu warto zanotować. Po egzaminie dobrze jest sprawdzić to, co napisaliśmy z tym, co powinniśmy napisać. Czasami przy egzaminie ustnym (jeśli taki jest przewidywany) egzaminator przegląda pracę pisemną egzaminowanego, żąda podania dodatkowych wyjaśnień. Warto być na to przygotowanym. Egzamin ustny może być rozmaicie zorganizowany i przebiegać w różnych formach, np.:

a. Bezpośrednia rozmowa egzaminowanego z egzaminatorem. Jest to najbardziej popularna forma egzaminu ustnego. Egzaminator zadaje pytania, a zdający egzamin odpowiada na nie. Jeżeli zdający nie może sobie poradzić z. danym pytaniem, odpowiada niewyczcrpująco, częściowo błędnie, to wówczas padają pytania pomocnicze, W ten sposób zdający egzamin, referując i argumentując, ujawnia swój rzeczywisty zasób wiedzy.

b. Egzaminujący nie stawia pytań bezpośrednio, lecz egzaminowany wyciąga kartki zawierające pytania i zazwyczaj ma czas na przygotowanie się do odpowiedzi.

c. Egzaminujący zadaje jedno lub kilka pytań i poleca napisać na kartkach odpowiedzi, następnie po ich przeczytaniu omawia odpowiedzi zc zdającym i ewentualnie poleca je uzupełnić w formie ustnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>