Informacje bibliograficzne i informacje rzeczowe

Drugi rodzaj informacji to informacje bibliograficzne. Czytelnik poszukuje wykazu książek lub artykułów w czasopismach na określony lemat. Tak dzieje się najczęściej, kiedy przygotowuje referat, pracę domową. Chodzi więc o znalezienie źródeł, które by pomogły w zestawieniu takiego wykazu. Źródłami tymi są różnego rodzaju bibliografie retrospektywne lub bieżące, czyli bibliografie odnoszące się do dawniej wydanych tytułów i bibliografie zawierające dane o aktualnie wydawanych książkach i czasopismach. Na prośbę czytelnika, bibliotekarz poradzi mu, w jakich bibliografiach, a nawet w jakiej kolejności należy prowadzić poszukiwania, a także poinformuje, jak korzystać z danej bibliografii, a więc jaki jest jej zakres, układ itd. Już po sporządzeniu wykazu potrzebnej literatury czytelnik może zasięgnąć rady bibliotekarza na temat prawidłowości sporządzonego wykazu. Oczywiście bibliotekarz nie zawsze będzie mógł wyrazie kompetentną opinię.

Trzeci rodzaj informacji stanowią informacje rzeczowe. Czytelnicy pytają często o konkretne fakty, daty, dane statystyczne, życiorysy itp. Odpowiedzi na te pytania bibliotekarze udzielają korzystając z księgozbioru podręcznego lub odsyłając do niego zainteresowanego czytelnika. W każdym przypadku, gdy korzystamy z czytelni należy pamiętać o dwóch zasadniczych sprawach:

– należy mieć na względzie to, że czytelnia nie stanowi naszej prywatnej własności, lecz dobro ogółu czytelników–:

– jeśli czegoś nie wiemy, mamy trudności z wyszukaniem odpowiedniej książki itp., zawsze zwracamy się o pomoc do dyżurnego bibliotekarza.

Przestrzeganie regulaminu czytelni i umiejętne z niej korzystanie może sprawić, że czytelnia stanie się drugim warsztatem naszej pracy samokształceniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>