Kwestie dotyczące notowania

Notowanie podczas słuchania wykładu przyczynia się do lepszego przyswojenia treści wykładu i do uwolnienia pamięci od nadmiernego ciężaru nowej waedzy. Notować trzeba starannie. Zapis ntusi być wierny w stosunku do treści wykładu i inteneji wykładowcy. Musi być czytelny (oczywiście dla notującego) i graficznie przejrzysty.

Jeżeli mówimy, że zapis ma być wierny w stosunku do treści wykładu, to wcale nic oznacza, że ma być drobiazgowy i szczegółowy. Wręcz przechwalić, powinniśmy zanotować tylko to, co najistotniejsze. Zbyt szczegółowe notowanie staje się szybko nużące, /.mniejsza zainteresowanie i odciąga uwagę od węzłowych zagadnień koncentrując ją na mało znaczących drobiazgach.

Szybkość notowania można zwiększyć przez stosowanie skrótów i znaków umownych. Skrót tworzymy opuszczając część wyrazu, np.: str. – strona, kg – kilogram, war. – wartość, sp. – społeczny, rew\ – rewolucja, ks. – książka, aut. – autor. Aby odnieść pełną korzyść ze skrótów należy na każdym wykładzie stosować tc same skróty. Ciągłe używanie tych samych skrótów prowadzi do automatyzacji ich stosowania.

Notować należy wyłącznie jednostronnie. Dla każdej ważniejszej tezy lub zagadnienia danego tematu przeznacza się osobną kartkę z szerokim marginesem, pozostawiając podczas notowania dostateczne odstępy między wierszami dla ewentualnych uzupełnień i poprawek.

Chcąc skorzystać z wykładu jak tylko można najwięcej, należy możliwie najwcześniej go opracować. Co to znaczy opracować wykład? Należy przypomnieć sobie najważniejsze sprawy przedstawione przez wykładowcę, uzmysłowić sobie konstrukcję pojęciową zarysowaną przez wykładowcę, następnie samemu odbudować tę konstrukcję na podstawie tego, co zostało w pamięci z wykładu i tego, co zanotowaliśmy. Dla lepszego zapamiętania treści najważniejsze elementy należy pogrupować wokół sensownych punktów oparcia. W takim planie występuje sporo ważnych elementów. Są to nazwisku, pytania, tezy, najważniejsze przykłady. Wokół nich gromadzi się logicznie treść wykładu. Wystarczę' więc zapamiętać te punkty oparcia, aby skojarzyły się one z najważniejszymi treściami yyykładu. Stwarzamy sobie yv ten sposób plan słyszanej poprzednio treści. Na podstayvie tego planu łatyvo odbudować yv żądanym czasie treść danego wykładu bądź prelekcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>