MUZEA I WYSTAWY CZ. II

Niezależnie od korzyści samokształceniowych zwiedzanie muzeów- jesi także źródłem przeżyć estetycznych – np. przy oglądaniu galerii obrazów lub rzeźby czy' ekspozycji rzemiosła artystycznego. Ważnym źródłem samokształcenia mogą być wystawy. Wyróżnia się trzy rodzaje wystaw:

– wystawy artystyczne, na których są eksponowane dzieła malarzy, rzeźbiarzy, fotografików, grafików:

– ekspozycje artyslyczno-lematyczne, na których pokazuje się dzieła o określonej tematyce autorstwa różnych twórców:

– ekspozycje rzeczowe polegające na wystawianiu określonych wytworów pracy ludzkiej, np. nowoczesne meble, odzież, zbiory filatelistyczne.

W niektórych muzeach są stałe wystawy tematyczne, stanowiące przejrzystą, zwartą ilustrację pewnego zagadnienia. Z wystaw korzystamy w samokształceniu podobnie jak z filmów, teatru i muzeów. Sporządzamy także notatki, kióre włączamy do zbiorów swojego archiwum samokształceniowego.

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, żc kultura i sztuka – jako źródło samokształcenia – nie zawsze są doceniane. Nabierają one jednak w samokształceniu coraz większego znaczenia. Dostarczają ireści ideowych, etycznych i estetycznych, działają na sferę uczuć, dają możliwość przeżywania piękna oraz kształtują wrażliwość estetyczną. Zabytki i dzieła sztuki są źródłem natchnienia i przeżyć emocjonalnych, spełniają rolę terapii psychicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>