MUZEA I WYSTAWY

Muzea prezentują dawne i współczesne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach życia społeczeństwa. Osiągnięcia te opracowuje się naukowo i w postaci eksponatów udostępnia zwiedzającym. Jednocześnie muzea prowadzą w swych dziedzinach tematycznych prace naukowe, konserwatorskie i popularyzatorskie. Nie tylko więc udostępniają eksponaty, lecz także konserwują, przechowują, pomagają też w zapoznaniu swych zbiorów i wysław, wydając katalogi i przewodniki oraz organizując odczyty, pogadanki i wykłady.

Chcąc racjonalnie korzystać z muzeów trzeba wiedzieć, które z nich należy znać ze względu na podniesienie swego poziomu kulturalnego, a które mogą być bezpośrednio przydatne w samokształceniu.

Jak należy zwiedzać muzea, wykorzystując je w procesie samokształcenia? Przede wszystkim trzeba przyjąć, że jednorazowe zwiedzenie tylko ogólnie zapoznaje z bogactwem zbiorów. Należy więc odwiedzić muzeum parę razy. Liczba odwiedzin zależy od zainteresowania tematyką zbiorów i od ich wielkości. Po pierwszej wizycie trzeba umieć odpowiedzieć na py- lanie, co w zwiedzonym muzeum jest szczególnie wartościowe zarówno w skali ogólnej, jak i osobiście dla zwiedzającego.

Po zorientowaniu się, jakie muzea związane z tematem naszego samokształcenia znajdują się w naszym mieście lub w pobliżu, należy je odwiedzić, ogólnie się z nimi zapoznać, nabyć przewodniki i katalogi, zorientować się, które działy tematyczne szczególnie nas interesują i zacząć z nich korzystać.

Korzystamy z muzeów podobnie jak z podręcznika, książki popularnonaukowej czy też wykładu. Eksponaty muzealne stanowią cząstkę rzeczywistości, którą powinniśmy poznać w procesie samokształcenia. Jcsl ona ważnym uzupełnieniem innych źródeł wiedzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>