Notatki sporządzane w zeszycie przedmiotowym

Praktyka dowodzi, że do każdego przedmiotu samokształcenia korzystnie jest prowadzić oddzielny zeszyt przedmiotowy. Jednak wielu samouków' zamiast kilku zeszytów przedmiotowych, oddzielnych do każdego przedmiotu samokształcenia lub grupy lematów', prowadzi tylko jeden zeszyt – uniwersalny notatnik. Nie jest to korzystna sytuacja, choćby z tego względu, że zeszyt taki, często używany, szybko się niszczy. Ponadto notatki z różnych przedmiotów' zazwyczaj nie są oddzielone od siebie pustymi kartkami i łączą się z sobą, co utrudnia korzystanie z nich.

Jeśli natomiast program samokształcenia ma charakter monotematyczny, to oczywiście należy prowadzić tylko jeden zeszyt przedmiotowy – uniwersalny notatnik. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zeszyt przedmiotowy może służyć do:

– notowania treści wykładów,

sporządzania notatek w czasie nauki z podręcznika,

– prowadzenia notatek podczas konsultacji indywidualnych czy zbiorowych,

– wykonywania szkiców i rysunków,

– notowania własnych zaleceń, planów samokształceniowych itp.

Prowadzony na bieżąco zeszyt przedmiotowy sprzyja systematycznemu samokształceniu oraz ułatwia przyswajanie i utrwalanie materiału programowego. Dobrze prowadzony ułatwia powtarzanie materiału tak w toku samokształcenia, jak i przed ewentualnymi egzaminami.

Notatki sporządzane w- zeszycie przedmiotowym spełnią wówczas swoją rolę, jeśli będą prowadzone systematycznie, czytelnie i przejrzyście tak, aby w każdej chwili można było znaleźć potrzebne zagadnienie oraz by usystematyzowany materiał wykorzystać np. przy pisaniu referatów bądź w przygotowaniu się do egzaminu. Notatki w zeszycie przedmiotowym powinny systematycznie narastać, tworząc bank wiedzy samouka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>