Podejście do egzaminu pisemnego

Jak egzamin zdawać? Przede wszystkim spokojnie, bez denerwowania się. Roztrzęsienie nerwowe nic sprzyja przypominaniu, powoduje „pustkę” w głowic. Jeśli jest to egzamin pisemny, to powinny wystąpić następujące etapy jego zdawania i odpowiadające im czynności 69:

– Uświadomienie sobie tematu, jego celu i istoty.

– Przypomnienie odpowiedniego materiału, który łączy się z tematem egzaminacyjnym.

– Dokonanie selekcji materiału i ustalenie istotnych dla tematu informacji.

– Ułożenie planu opracowania w formie planu rozwiniętego, co nic tylko chroni przed pisaniem nie na temat, ale ułatwia logiczne i sensowne ujęcie całości opracowania.

– Podporządkowanie całej struktury planu głównej myśli i głównemu celowi tematu i zaakceptowanie lego celu w1 poszczególnych członach tematycznych.

– Dobór odpowiedniego materiału w postaci przykładów, wyjaśnień, omówień, ewentualnie streszczeń. W trakcie pisania pracy należy skoncentrować się wyłącznie na jej temacie. Jeżeli jakichś potrzebnych faktów nie znamy lub mamy co do nich wątpliwości, to lepiej ich wcale nie podawać. Lepiej napisać krótszą pracę niż rozwlekłą złą.

– Ustalenie i sformułowanie wniosków końcowych: przedstawienie własnego, osobistego poglądu na opracowany temat.

Nie jest wskazane pisanie „na brudno”. Czasu jest zwykle nie za wiele i szkoda go marnować na przepisywanie. Można natomiast „na brudno” napisać te fragmenty, co do których mamy wątpliwości. Po zakończeniu pisania należy pracę uważnie przeczytać, poprawić niektóre sformułowania, wyeliminować ewentualne błędy ortograficzne, ponumerować strony, popodpisywać uwagi itp. Nie warto spieszyć się z oddaniem pracy. Kolejność oddania nie ma żadnego wpływu na ocenę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>