PRACA ZAWODOWA I DOŚWIADCZENIE JAKO ŹRÓDŁO SAMOKSZTAŁCENIA

Bogatym źródłem samokształcenia jest środowisko życia i pracy. Każda godzina stwarza wiele okazji do obserwacji tego, co się wokół nas dzieje, a zarazem uświadamia nam, żc jesteśmy nie tylko obserwatorami, lecz także uczestnikami żęcia w środowisku. Z całą świadomością powinniśmy przyjmować to, co doskonali nas i nasze działanie. A gdy uwzględnimy starą maksymę pedagogiczną, która głosi, że życie jest najlepszym nauczycielem i najsurowszym egzaminatorem, to korzyści jakie dla samokształcenia niesie nasza codzienność, stają sic oczywiste.

Cennym źródłem samokształcenia jest praca i działalność zawodowa. W pracy ujawniają się nasze braki w wykształceniu ogólnym i zawodowym, w pracy stykamy się z nowoczesnymi urządzeniami i technologiami produkcji. Wszelkie niepowodzenia w pracy narzucają samokontrolę, która z kolei uruchamia motywy do podjęcia samokształcenia.

Doświadczenie stwarza bogate źródło samowychowania i samokształcenia, skoro tak często z niego korzystamy. Błędy popełnione wr życiu i w pracy zawodowej nakazują unikanie sytuacji, które mogłyby spowodować ich powtórzenie. Sukcesy życiowe zachęcają do ich pomnażania. Suma doświadczeń kształtuje dorobek własny, kształtuje mądrość życiową i świadome działanie.

Również doświadczenia cudze, szczególnie zaś przyjaciół i znajomych, dostarczają bogatego materiału do samokształcenia. Zaletą lego źródła jest jego bliskość i różnorodność. Z tymi osobami stykamy się codziennie, a każdy z nich to inna osobowość, bogactwo myśli i poglądów, które są do naszej dyspozycji. Trzeba je tylko umiejętnie dla samokształcenia spożytkować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>