SAMOKSZTAŁCENIE W DOMU

Samokształcenie w domu trzeba tak sobie zorganizować, aby móc efektywnie uczyć się w ciszy i w skupieniu, nie wchodząc w kolizję z pracami i przyzwyczajeniami innych domoyvników. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłaby możliwość korzystania z oddzielnego pokoju lub części pokoju we wspólnym pomieszczeniu.

Niezależnie jednak od warunków domowych obowiązywać musi zasada stałego miejsca pracy samokształceniowej w domu. Samouk musi wiedzieć, gdzie dziś i jutro będzie się uczył, gdzie i w jakim porządku przechowuje potrzebne mu do uczenia się pomoce. Człowiek pracujący i uczący się nie może tracić czasu na nieustającą adaptację do różnych miejsc i warunków' uczenia się, na poszukiwania po całym mieszkaniu narzędzi samokształceniowych. Stałe miejsce do uczenia się i jego właściwe oraz funkcjonalne urządzenie w bardzo dużym stopniu decyduje o sprawności i skuteczności samokształcenia: to już. połowa powodzenia w tym procesie.

Warsztat samokształceniowy powinien być lak zorganizowany, aby sprzyjał procesowi uczenia się. Jak wdęc powinien wyglądać? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. Trzeba bowiem wyraźnie zaznaczyć, że nic ma uniwersalnej recepty na zorganizowanie takiego warsztatu w domu. Stwierdzenie to nie oznacza jednak, że brak jest jakichś wytycznych w tej sprawie. Takie są, ale ich zastosowanie w praktyce, przy trudnych jeszcze warunkach lokalowych wielu samouków, jest często wręcz niemożliwe. Dlatego leż organizację miejsca do pracy umysłowej należy rozwiązywać indywidualnie, wziąwszy pod uwagę przede wszystkim warunki mieszkaniowe oraz materialne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>