Trwałość pamiętania materiału

Niektórzy' badacze zwracają uwagę na to, że bardzo ważne jest uświadomienie, jak długo zamierzamy pamiętać studiowany materiał. Przyznajemy się, że często uczymy się czegoś, żeby po prostu zdać egazmin, coś zaliczyć, nie zależy nam na dłuższym pamiętaniu danych i informacji. Jest to zresztą usprawiedliwione, trudno bowiem oczekiwać, abyśmy mogli pamiętać wszystko, z czym mamy do czynienia w szkole, na kursie, czy na studiach. Są jednak i takie elementy wiedzy, które chcielibyśmy pamiętać dłużej, może nawet na całe życie – przykładem jest znajomość języka obcego. Właśnie laka intencja między innymi determinuje to, jak długo będziemy pamiętać daną informację. To, co mamy zapamiętać krótko, tylko do egzaminu, bywa najczęściej szybko zapomniane, to, co mamy pamiętać długo, zwykle utrwala się w naszej pamięci na dłużej. Co więcej, gdy chcemy pamiętać coś na krótko, możemy z powodzeniem stosować metodę zmasowanych powtórzeń. Natomiast jeżeli zależy nam na dłuższym pamiętaniu, powinniśmy raczej stosować metodę powtórzeń rozłożonych w czasie.

Czynnikiem mającym wpływ na trwałość pamiętania materiału jest także sposób uczenia się lego materiału. Na szczególną uwagę zasługuje zależność trwałości pamiętania od tego, czy uczenie się odbywało się w sposób skomasowany, czy też było rozłożone w czasie. Z badań psychologów wynika, że lepsze rezultaty uzyskuje się w przypadku uczenia się rozłożonego w czasie, W przypadku uczenia się skondensowanego materiał ulega szybkiemu zapomnieniu. Można więc powiedzieć, że jeśli uczymy się czegoś w ciągu niewielu dni, to naw’et, gdy jest to nauka bardzo intensywna, nie mamy dużych szans na trwałe przechowanie materiału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>