Wydajność pracy umysłowej a etap rozwoju człowieka

Duży wpływ na wydajność pracy umysłowej mają czynniki meteorologiczne. Pogoda może znacznie wpływać na wydajność. Stopień tego wpływu zależy od wieku i indywidualnej czułości zmysłów każdego człowieka.

Poziom wydajności pracy umysłowej uzależniony jest także od etapów rozwoju człowieka, a jej szczyt przypada na okres pełnej dojrzałości biologicznej (18-28 lat). Poza tym wraz z wiekiem człowiek zdobywa doświad- w Zoh. J. Frąlczak, S. Karaś: NaiKZ\‘ciel pozaszkolnej oświato- zawodowej jako d\-dakl\-k i wychowawca. Materiały szkoleniowe ZZDZ. Warszawa 1984. czenie i wykazuje znacznie większą odporność na działanie czynników emocjonalnych i środowiskowych, co ma również dodalni wpływ na poziom wydajności pracy umysłowej.

Wpływ różnych elementów' biometeorologicznych na organizm człowieka jest znany już od dawna, ale rzadko jeszcze uwzględniany w praktycznej działalności, zwłaszcza przez kierowców, lekarzy, a także nauczycieli i samouków’. Tymczasem znajomość zależności zdrowia psychicznego człowieka od warunków biometeorologicznych ma poważne znaczenie dla regulowania zachowania jego samego. Znając obecny i przyszły stan pogody oraz reakcje organizmu ludzkiego na określony stan pogody, można lepiej zrozumieć zachowanie się własne i innych. Wiedza na ten temat i umiejętność korzystania z niej w wielu sytuacjach umożliwia lepsze i skuteczniejsze diagnozowanie i prognozowanie własnej pracy zawodowej i umysłowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>