Daily Archives 4 września 2016

Tłumaczenie techniczne- książki i czasopisma

Tłumaczenia techniczne (warszawa, katowice)- istotne dokumenty

Typowe tłumaczenia techniczne obejmują na ogół bardzo ważne dokumenty handlowe. Jeżeli jakiś przedsiębiorca chce wkroczyć na polski rynek, lub jeśli polski przedsiębiorca rozszerza działalność, to tłumaczenia techniczne dotyczą między innymi takich dokumentów jak umowy handlowe, wnioski patentowe, opisy działalności, specyfikacje towarów i wiele innych. Takie dokumenty są bardzo specyficzne i wymagają klauzuli poufności, ale tłumaczenia techniczne mogą to zapewnić. Należy bowiem wiedzieć, że każdy tłumacz techniczny powinien zostać wpisany na listę tłumaczy dostępną w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a to z kolei zobowiązuje go do zachowania tajemnicy zawodowej i przestrzegania pewnych zasad...

Czytaj Dalej