AUDYCJE RADIOWE CZ. II

Należy także wspomnieć o istotnej roli, jaką w audycjach radiowych odgrywają eksperci komentujący problemy z różnych dziedzin wiedzy. W radiu występują również specjaliści i działacze gospodarczy z różnego typu (pod względem własnościowym) zakładów pracy, co znacznie przybliża tematykę audycji do dzisiejszych realiów' ekonomicznych.

Godne uwagi są także programy informacyjne PR, które odznaczają się dużą różnorodnością tematyczną. Są to zazwyczaj audycje krótkie i zwięzłe. Zadaniem samokształcącego jest odpowiedni dobór tych audycji stosownie do tematyki i celów samokształcenia oraz selekcja odbieranych informacji.

Przy wysłuchiwaniu właściwych dla tematyki samokształcenia audycji radiowych konieczne jest sporządzanie notatek. Daje to duże korzyści w utrwalaniu i systematyzowaniu zdobytej wiedzy.

W samokształceniu z dużym powodzeniem można wykorzystywać programy oświatowe, kulturalne, polityczne i informacyjne telewizji. Jako cenne źródło samokształcenia mogą służyć:

– audycje Telewizji Edukacyjnej,

– kursy języków obcych.

– programy przyrodoznawczc i geograficzne,

– publicystyka polityczna, np. audycja „7 dni”, „Zawsze po 21”,

– telewizyjne lekcje dla szkól podstawowych’i średnich.

Przy wykorzystywaniu telewizji dla celów samokształceniowych ważną sprawą jest odpowiednie selekcjonowanie programów. Rezygnowanie z programów, które nie dają większego pożytku a pochłaniają dużo czasu, jest pewnego rodzaju sztuką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>