Co sprzyja oszczędnemu gospodarowaniu czasem

W planowaniu pracy samokształceniowej pragnę zwrócić szczególną uwagę na ekonomiczne gospodarowanie czasem. Jest ono ważną sprawą w samokształceniu i dużą sztuką. Przy łączeniu nauki własnej z pracą zawodową budżet czasu, pozostający do własnej dyspozycji samouka, jest bardzo napięty, zachodzi więc potrzeba wykrzystania każdej wolnej chwili.

Mimo ograniczonego czasu można go jednocześnie nie wykorzystać czy to przez brak należytej koncentracji na danej czynności i zajmowanie się wieloma czynnościami naraz, czy to przez uporządkowane działanie, bez refleksji i dobrej organizacji.

Oszczędnemu gospodarowaniu czasem sprzyja: maksymalna regularność i systematyczność działania, np. ścisłe trzymanie się ustalonej godziny rannego wstawania, codzienne ustalone terminy nauki własnej:

– przezwyciężenie dwóch skrajnych postaw: czas szybko leci, nic nie zdążę zrobić porządnie, termin jeszcze daleko, jakoś tam będzie:

– automatyzacja i maksimum sprawności w czynnościach pomocniczych, jak poranna toaleta, jedzenie, przygotowanie się do pracy itp.:

– umiejętne wykorzystanie drobnych odcinków czasu, np. w tramwaju czy pociągu, w chwili oczekiwania na kogoś:

– uintensywnienie działania w czasie pracy, skoncentrowanie wysiłku myślowego:

– sprawne tempo pracy od początku (zamiast zrywów):

– ograniczenie rozrywek do minimum, pozostawienie ich tylko w takim wymiarze, jaki jest konieczny ze względu na higienę pracy umysłowej oraz wymagania życia towarzyskiego i kulturalnego:

– umiejętne planowanie pracy oparte na zdolności przewidywania” 34.

Przestrzeganie wymienionych wymagań sprzyja niewątpliwie efektywności samokształcenia, powoduje, żc każda wTolna chwila może być spożytkowana na tę pracę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>